Látásvizsgáló LANG stereo test II.

Látásvizsgáló LANG stereo test II.

Lang I. és Lang II. sztereotesztek különbsége

LANG I. sztereoteszt


Olvasótávolság 40 cm.
Kép/alakzat: Diszparitás:
Autó 550"
Csillag 600"
Macska 1200"

LANG II. sztereoteszt

Olvasótávolság 40 cm.
Finomabb diszparitáskülönbségek és egy negyedik
monokulárisan is látható kontrollábra. Kép/alakzat: Diszparitás:
Csillag monokuláris kép
Hold 200"
Autó 400"
Elefánt 600"


A teszt segítségével a térbeli látás megléte vagy hiánya állapítható meg.

A teszt alkalmas egészen kis gyermekek vizsgálatára is. Két alapelv kombinációja teszi lehetővé, hogy egyéb segédeszköz nélkül egészen kis gyermekek is vizsgálhatóvá váltak:
1. véletlenszerű ponteloszláson alapuló sztereogram
2. cilinder-raszter eljárás.

A Julesz féle, véletlenszerű ponteloszláson alapuló sztereogramok esetén a sztereoeffektus érzékeléséhez vörös-zöld szemüvegre, vagy polarizációs szűrőkre van szükség. Egy szemmel nézve a ponthalmaz nem képez látható alakot, ám két szemmel nézve helyes sztereolátás esetén a haránt-disparát módon eltolt területek térben elkülönülve ismerhetők fel.
A cilinder-raszter eljárást W.R. Hess svájci szemész és fiziológus írta le 1912-ben. A két szem számára szánt impulzusokat egy finom, párhuzamosan elhelyezett félhengerekből álló optikai rendszer választja szét. Minden egyes félhenger alatt két képcsík van, amelyekből az egyiket csak az egyik szem, a másikat csak a másik szem látja.

A LANG-sztereoteszt e két eljárást egyesíti. A kombináció azzal a nagy előnnyel jár, hogy a vizsgálathoz semmiféle különleges szemüveget nem szükséges feltenni. Ez különösen egészen kis gyermekek vizsgálatánál hasznos, ők ugyanis többnyire tiltakoznak a szemüveg ellen, valamint a szabadon maradó szemek mozgása is jól megfigyelhető lesz. Végülis valamennyi monokuláris sztereoszkópos inger kikapcsolódik. Kizárólag a harántdisparáció hozza létre a térbeli érzékelést és teszi lehetővé az alakok felismerését. Tekintettel arra, hogy elsősorban gyermekeket kell vizsgálni, három olyan tárgyat választottak ki, amelyekkel már a legfiatalabb korosztály is magbarátkozott.
A LANG SZTEREOTESZT I. változatában három tárgy: a macska, a csillag és az autó ebben a sorrendben különböző mértékben emelkedik elő.
A LANG SZTEREOTESZT II. a bevált I. teszt kiegészítése, ugyancsak a sztereolátás vizsgálatára használható, azonos elvek alapján. A három, csak binokulárisan látható alak (félhold, autó, elefánt) mellett egy monokulárisan is látható csillag is van a lapon. Sok kolléga kívánsága volt egy újabb, más alakokat tartalmazó tesztlap kifejlesztése. Az új lapnál a véletlenszerű eloszlású pontok kisebbek, kevésbé sűrűek. A disparáció értékei között kisebbek az eltérések: a hold 200, az autó 400, az elefánt 600 szögmásodperc harántdisparációval látható 40 cm-ről. A monokulárisan is látható csillag disparációja 200 szögmásodperc, a kisgyermekek figyelmének felkeltését kívánja elősegíteni, illetve a kétszemes látással nem rendelkezők kevésbé csalódottan hagyják abba a vizsgálatot, hiszen ők is láttak valamit.

Vizsgálat, a teszt használata
Tartsuk a tesztet kb. 40 cm távolságban a páciens elé annak homlokával párhuzamosan, és figyeljük meg reakcióit, különösen szemmozgásait és arckifejezését. A fixációs mozgások jól elkülöníthetők a képfelszínt céltalanul pásztázó mozgásoktól. Kérdezzük meg a pácienst, lát-e valamit a lapon. Ha igen, nevezze meg az alakokat, vagy mutassa meg helyüket. Mondja el, melyik van közelebb hozzá.

Eredmények, értelmezésük
A válaszokat elsősorban a térlátás megléte, vagy hiánya határozza meg, de az élekor és az intelligencia is befolyásolja azokat. Az eredmények értékelésekor megkülönböztethetünk egyértelműen pozitív, részben pozitív, kérdéses és egyértelműen negatív válaszokat.

Egyértelműen pozitív a válasz, ha a páciens:
- az alakokat megnevezi, helyüket megjelöli.
Kisgyermekeknél: ujjukkal rámutatnak, utána nyúlnak, többször sorban fixálják az alakokat.

Részben pozitív a válasz, ha a páciens:
Térbeli eltolódást -kiemelkedést- lát, alakot nem ismer fel. Ez subnormális sztereolátást jelent.

Kérdéses a válasz:
- Egészen kicsi gyermekeke válaszai,
- Retardáltak válaszai.

Egyértelműen negatív a válasz, ha a páciens:
- Mintázatot, vonalakat, fekete-fehér pontokat lát.
Egészen kisgyermekek esetén: hamar elvesző érdeklődés, közömbösség. Felnőttek gyakran csalódásuknak adnak kifejezést, vagy egyszerűen nem hiszik el, hogy a teszten valami is látható.

Megkönnyíti a döntést,
- Ha a páciens kissé mozgatja fejét, könnyebben megtalálja a kedvezőbb helyzetet a felismeréshez. Mégsem szabad kezébe adni a lapot, mert a teszt gyors billegtetésével monokulárisan is megsejthetők az alakok.
- Ha kétségeink vannak a felismeréssel kapcsolatban, kérdezzünk rá részletekre: merre megy az autó, hány ágú a csillag.
- Dissimulátió (hamis pozitív eredmény színlelése) gyanúja esetén tartsuk a lapot függőlegesen, így eltűnnek az alakok. Fordítsuk meg 180 fokkal (az eredeti helyzethez képest fejjel lefelé), akkor a csillag alulra kerül, a másik kettő felül, fordítva látszik.

Az eredményt befolyásoló tényezők:
A disparáció adatai 40 cm-es vizsgálati távolságra érvényesek. A macska disparációs értéke 1200 ívmásodperc, ezzel leginkább előemelkedi. A csillag és az autó értékei oly kis mértékben különböznek egymástól, hogy kiemelkedésük eltérése elhanyagolható. A lap jobbra, vagy balra billentésével előbb eltűnnek az alakok, majd rövid időre hátrább tűnnek elő: lyukaknak látszanak. Ebben a helyzetben a bal szem látja a jobb szem számára szánt képelemeket és fordítva (felcserélődött a harántdisparáció). A gyermekek általában könnyebben felismerik az alakokat, mint a felnőttek. Kezdődő presbíopia konvergetiagyengeséggel párosulva nehézséget jelenthet a felismerésben.

Klinikai jelentőség
A tapasztalatok szerint nem látnak a táblán semmit a kancsalok, köztük a mikrostrabizmusosok sem. Bizonyos körülmények között az amblyopia ex anopsiások felismerhetnek 1-1 alakot. A teszt ezért nem helyettesíti a visusvizsgálatot, mégis kiválóan alkalmas gyors szűrés végzésére, ha pl. pseudostrabizmust kell elkülöníteni a valódi kancsalságtól. Hamis sztereonegatív lelet gyermekeknél lehetséges, hamis sztereopozitív lelet viszont nagyon valószínűtlen.

A tesztlap kezelése, tárolása
Mindig lapos felszínre fektetve tároljuk. Direkt, tartós napfény hatására a lap deformálódhat: közepének konvex torzulása esetén csak az alakok részletei látszanak. Ideális esetben a horopter görbülete miatt a lapnak enyhén konkáv felületűnek kellene lennie. Célszerű a lapot a vele adott védőtokban tárolni. Gyakori használata esetén gyorsan elsajátíthatók alkalmazásának fogásai, rutinszerűvé válik az eredmények helyes értékelése. A gyermekek játékszernek tekintik a tesztet és a vizsgálatot a "varázskártya" könnyűvé teszi.

  • Product Code: 02.7.1240.00
  • Availability: In Stock
  • 59,000 Ft

Tags: Látásvizsgáló LANG stereo test II.